Movit porta molt de temps en el camp de l’entrenament, això ha fet que hagi pogut sistematitzar la seva manera de treballar i poder oferir entrenaments personals online amb molta qualitat.

Actualment oferim 2 tipus d’entrenament online:

Entrenament setmanal: Es realitza una programació acurada setmana a setmana. Les actualitzacions setmanals es fan en funció de l’entrenament de la setmana anterior.

   * Funcionament: Cada diumenge s’envia la programació de la setmana següent. Com que aquesta programació es prepara amb les dades de la setmana anterior, es demana que s’enviïn aquestes dades per a poder fer una programació acurada, com a màxim el diumnege a les 15h. Tot i això, hi ha una comunicació continua entrenador-client per tal d’avaluar com van els entrenaments i si es van complint els objectius o no, i els motius.

– Entrenament mensual: Es realitza una programació acurada de quatre setmanes. Les actualitzacions de la programació  es fan en funció de l’entrenament del mes anterior.

   * Funcionament: El diumenge de la última setmana s’envia la programació del mes següent. Com que aquesta programació es prepara amb les dades de les quatre setmanes anteriors, es demana que s’enviïn aquestes dades per a poder fer una programació acurada, com a màxim el diumnege a les 15h. Tot i això, es manté una comunicació setmanal entrenador-client per tal de veure com van els entrenaments i, si hi hagués una desviació molt gran programa-entrenament, revisar-ho i adaptar-ho a la nova situació.