Un cop omplertes les dades necessàries haureu de fer l’ingrés de 10€ per transferència bancària al següent número de compte bancari, indicant MN i el vostre nom i cognoms. Per exemple: MN Jordi Casanovas

– Banc Sabadell: ES38 0081 0040 4300 0149 5260

Un cop rebuda la transferència rebreu un correu confirmant la vostra inscripció.

Formulari de Contacte:

Nom i Cognoms*

Data de naixement*

Codi Postal*

DNI*

correu electrònic*

Número de telèfon*

Alçada*

Has realitzat alguna vegada marxa nòrdica?*